Pomocný personál 

  • do gastronomických zařízení (hotely, restaurace, výrobny)
  • vyklízení objektů, sklepů, garáží ( jejich následná deratizace)
  • stavební práce ( zateplování budov, výkopy, inženýrské sítě)
  • kompletní stěhovací služby od bytových jednotek až po velké firemní prostory
  • ostraha objektů